Przed nimi już tylko matura...

28.04.2018

Pożegnanie  klas III

 W piątek 27. kwietnia cała społeczność szkolna spotkała się w sali gimnastycznej, by pożegnać uczniów klas III. Bardzo trudno jest się rozstać po wspólnie spędzonych trzech latach. W pamięci uczniów i nauczycieli zostają wspólne bale, wycieczki, zawody… Mówił o tym w trakcie swojego przemówienia Pan Dyrektor Robert Dębski. Ze wzruszeniem wspominał, jak poznawał  uczniów i nawiązywał z nimi relacje. Przywoływał wspólnie spędzone chwile – lekcje, zawody, bale oraz wycieczki. Na koniec przemówienia Pan Dyrektor życzył maturzystom powodzenia na  ich najważniejszym egzaminie .

Trzecioklasiści przekazali na  ręce swoich młodszych kolegów  z klasy IA sztandar i po raz ostatni oddali mu hołd.

Uroczystość  pożegnania klas III to doskonała okazja do nagrodzenia  uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce. Wychowawczynie klas - Panie Jadwiga Wolska oraz Antonina Morawczyńska wspólnie z Panem Dyrektorem wręczyli tym uczniom świadectwa z paskiem, natomiast rodzicom listy gratulacyjne. W klasie IIIA byli to: Michał Kwaśniowski, Kinga Słowik oraz Joanna Zachwieja, natomiast w klasie IIIB: Justyna Węglarz, Karolina Niewiadoma i Agnieszka Knutelska. 

Bardzo podniosłym momentem było uhonorowanie jednego ucznia tytułem  „Primus inter pares”. W tym roku to niezwykłe wyróżnienie przypadło w udziale Michałowi Kwaśniowskiemu, któremu Pan Dyrektor wręczył Medal 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Krościenku n. D.

    Wychowawcy nagrodzili również trzecioklasistów, którzy angażowali się w życie klasy i szkoły. W klasie IIIA wyróżnieni zostali: Olga Starościak, Dominik Hendel, Martyna Polaczyk, Klaudia Gruca, Szymon Mastalski, Magda Hendel, Agata Hendel, Szymon Kobylarczyk, natomiast w klasie IIIB: Joanna Kulasik, Damian Chrobak, Dorota Ligas, Sara Kowalczyk i Mariola Nowaczyk.

Wychowawcy nagrodzili również trzecioklasistów, którzy angażowali się w życie klasy i szkoły. Panie wychowawczynie podziękowały również rodzicom działającym w trójkach klasowych.

Nauczyciele w-f Pan Jacek Dusik i Pani Urszula Malinowska nagrodzili sportowców: Aleksandrę Lewoniec, Angelikę Ligas, Jakuba Piszczka oraz Jarosława Zaziąbło.

 Przewodniczący SU Kacper Kurnyta wyróżnił uczniów, którzy działali w Samorządzie Uczniowskim.

    W części artystycznej uczniowie klas II przedstawili przygotowany przez siebie montaż słowno-muzyczny. Złożyły się na niego wiersze mówiące o przemijaniu oraz kilka piosenek zaprezentowanych przez szkolny chórek. Na zakończenie miało miejsce wręczenie Stefanów 2018. Co roku wszyscy czekają na ten moment z niecierpliwością. Potem maturzyści udali się do swoich klas, by odebrać świadectwa i spotkać się z wychowawcami.

    Tegoroczna akademia miała jeszcze jeden ważny, ale i bardzo wzruszający moment - było nim pożegnanie Pani Antoniny Morawczyńskiej, która odchodzi na emeryturę, ale o tym szerzej w kolejnym artykule.

Fotorelacja.