Warto być aktywnym

10.11.2017

Wyłoniliśmy tegorocznych stypendystów Fundacji św. Mikołaja!

    W tym roku szkolnym padł kolejny rekord w kategorii liczby przyznanych stypendiów Fundacji św. Mikołaja. Członkowie Komisji musieli się porządnie nagłowić, kogo i w jakiej wysokości nagrodzić za działalność społeczną, naukową i osiągnięcie wysokich wyników w nauce w poprzednim roku szkolnym. Profity tej działalności będą oni albowiem odczuwać w obecnym roku szkolnym. Ostatecznie Komisja przyznała 12 stypendiów o zróżnicowanej wysokości. Pięć osób otrzy-mało stypendium w wysokości 1500 zł, są to: Janczura Maria, Koza Anna, Węglarz Alina, Potaśnik Szymon z kl. Ia oraz Zachwieja Filip z kl. IIa. Kolejnych pięciu otrzymało stypendia w wysokości 2000 zł, są to: Gołdyn Iwona z kl. Ib, Jurkowska Julia, Salamon Dominika, Salamon Filip z kl. Ia oraz Tworek Barbara z kl. IIa. Najwyższą kwotę - 2500 zł uzyskały dwie uczennice, Niewiadoma Julia i Ptak Sylwia z kl. Ia.
    Wszystkim serdecznie gratuluję!!!
   Nowi stypendyści już zdążyli wykazać się aktywnością w naszym Liceum. Wspólnie ze swoją opiekunką, Panią E. Wójcik posprzątali Mogiłę Zasłużonych na cmentarzu w Szczawnicy, wzięli udział w Warsztatach Malarstwa na Szkle oraz w VIII Szczawnickim Biegu Niepodległości.
    Przed nimi kolejne wyzwania. O naszych akcjach czytajcie na stronie Liceum pod ikonką: woLOntariusze św. Mikołaja.

Elżbieta Wójcik

Fotorelacja.

"Malowane" stypendia.