Spotkanie dialogowe

10.07.2017

 Jak kształcić lepiej? Spotkanie w ramach nowego projektu

    Przedstawiciele Nauczycieli, Rodziców oraz Uczniów naszego Liceum, 3 października 2017 r. o godz.11.00, uczestniczyli w SPOTKANIU DIALOGOWYM, organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Nowym Targu w ZSE w Nowym Targu. „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych uczniów”. Podczas trwających 2,5 godz. warsztatów z wykorzystaniem metody „World cafe” pracodawcy, dyrektorzy, nauczyciele, rodzice i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Nowotarskiego, pracując w pięciu zespołach, odpowiadali na następujące pytania:

Czego brakuje w obecnej ofercie kształcenia w szkołach prowadzonych przez Powiat Nowotarski?

Co należy poprawić, co zmienić, co realizowane jest dobrze i należy to kontynuować?

Jakich kompetencji brakuje absolwentom szkół?

Jakie umiejętności są oczekiwane przez pracodawców?

Jakie są oczekiwania wszystkich stron wobec siebie (pracodawców, nauczycieli, uczniów, rodziców)?

Efektem twórczej pracy będzie kolejne spotkanie w styczniu na którym zostaną przedstawione wnioski.

Źródło i zdjęcia: Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu

Fotorelacja.