Kalendarz

Harmonogram roku szkolnego 2017/2018

4 września 2017 r. rozpoczęcie roku szkolnego
od 23 do 31 grudnia 2017 r.  ferie świąteczne (Boże Narodzenie/Nowy Rok) 
od 12 do 25 lutego  2018 r. ferie zimowe
od 29 marca do 3 kwietnia 2018 r. wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc) 
27 kwietnia  2018 r.   zakończenie nauki  kl. III
22 czerwca 2018 r.    zakończenie roku szkolnego 
 
 
 
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
 
02.11.2017,  zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 3,
22.12.2017,  zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 3 (apel, wigilie klasowe),
24.04.2018,  zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 3 (Dzień Otwarty),
30.04.2018,  zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 3,
02.05.2018,  zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 3,
04, 07, 08. 05.2018,  zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 3,
01.06.2018,  zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 3.
 
Na podstawie Zarządzenia 3/2017/2018 Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Krościenku n. D., z dnia 15.09.2017 r.