Co po lekcjach?

Jednym z ważnych czynników kształtowania młodych ludzi jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju także… po lekcjach. W szkołach amerykańskich możliwość uczestnictwa w różnorodnych zajęciach po czasie nauki jest traktowana jako jeden ze sposobów zapobiegania  patologiom.

Ci, którzy chcieliby poszerzyć lub uzupełnić swoje wiadomości z różnych przedmiotów mogą korzystać z kółek prowadzonych  przez nauczycieli naszego Liceum.

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne:


•    Wolontariat sportowy - Mountain Touch – Pani Urszula Malinowska,
•    Wolontariat charytatywny – Ksiądz Janusz Pabian, Pani Urszula Waksmundzka, Pani Małgorzata Wójcik – Forszpaniak,
•    SKS – nauczyciele WF, (poniedziałek i wtorek, godz. 15.00),
•    SKKT – Pan Jacek Dusik,
•    Ścianka wspinaczkowa – Pan Bartek Ciesielka, (poniedziałek, godz. 18.00),
•    Sztuki walki – Pan Morawczyński (wtorek i piątek, godz. 17.00),
•    Sekcja badminton – Robert Dębski, (poniedziałek godz. 17.00),
•    Aerobik – Pani Ada Berszakiewicz, (poniedziałek i czwartek, godz. 18,00),
•    Kurs tańca, zgłoszenia u Pani Wójcik (środa 18,30 – WirDance) (??? - Haczek Mirosław)
•    Koło dziennikarskie – Pan Andrzej Schabowski (środa godz. 13.20-14.05),
•    Chór szkolny – Pani Anna Dudek,
•    Zajęcia szachowe – Pan Andrzej Schabowski (na przerwach: wtorek - czwartek),
•    Kwadrat kulturalny – Pani Anna Dudek.

Dodatkowe zajęcia przedmiotowe: 

 Lp. Przedmiot   Nauczyciel  Dzień, lekcja 
 1. Historia Robert Dębski  Czwartek, 8
 2. Język niemiecki - maturzyści  Elżbieta Wójcik Piątek, 8
 3. Biologia/Chemia - maturzyści  Urszula Waksmundzka Środa, 7-8
 4. WOS/Historia  Edyta Barnaś Środa, 7-8
 5. Matematyka  Angelika Ćwiertniewicz Środa, 7
 6. Matematyka - maturzyści   Angelika Ćwiertniewicz Wtorek, 7-8
 7. Matematyka - maturzyści  Ludwik Hebda

Poniedziałek, 7-8

Środa, 7-8

Sobota, 9.00-13.00

 8. Język angielski   Grażyna Marek-Singh Środa, 8, Czwartek, 8
 9. Język angielski  Anna Dudek Poniedziałek, 1-2, Środa
 10.  Geografia Wanda Mikołajczyk Środa, 7-8
 11.  Język rosyjski Renata Bandyk  Poniedziałek, 7.30 -
 12.  Język polski Antonina Morawczyńska  
 13.  Język polski Jadwiga Wolska  
 14.  WF

Urszula Malinowska

Jacek Dusik

Poniedziałek 15.00