Rada Rodziców

Przypominamy nr konta Rady Rodziców: Bank PKO BP 67 1020 3466 0000 9702 0104 3587 

 

Skład Trójek Klasowych i Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

 

Lp. Nazwisko i imię

Pełniona funkcja

1.  Katarzyna Zaziąbło przewodnicząca
2.  Marzena Kozielec zastępca przewodniczącego
3.

 Teresa Cepuch

sekretarz
4.

 Barbara Dyda

skarbnik
5.  Jolanta Niewiadoma członek
6.  Wiesława Sajdak-Tokarczyk członek
7.  

 

Klasa Skład trójki klasowej Reprezentant Rady Rodziców
I A

Marzena Kozielec

Renata Drążek

Lucyna Kordeczka

Barbara Berezicka

Barbara Dyda 

 

I B

Justyna Borzęcka

Teresa Cepuch

 

 

II A

Stanisława Hendel

Krystyna Polaczyk

Katarzyna Zaziąbło 

 

II B

Małgorzata Adamczyk

Joanna Piszczek

Maria Niewiadoma 

 

III A

Wiesława Sajdak-Tokarczyk

Jolanta Niewiadoma

Monika Marzec 

 

III B

Joanna Ziemainek

Małgorzata Kita

Edyta Jagieła